Szanowni Państwo,

W celu otrzymania oferty indywidualnej oraz cennika prosimy o przesłanie zapytania korzystając z formularza kontaktowego lub na adres biuro@admir.com.pl

Sprawdź Terminarz Szkoleń Otwartych

  

CENNIK SZKOLEŃ STACJONARNYCH
   SZKOLENIA BHP   GRUPA DOCELOWA cena za uczestnika

szkolenie BHP wstępne - instruktaż ogólny

wszystkie osoby, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy 

70,00 zł 

zw. z VAT

2 okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

180,00 zł

zw. z VAT

3 okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcy , którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

850,00 zł

zw. z VAT

4 okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych pracownicy administracyjno-biurowi, w tym zatrudnieni przy obsłudze monitorów ekranowych

90,00 zł

zw. z VAT

5 okresowe dla innych pracowników których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne pracownicy których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególnośći pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych

90,00 zł

zw. z VAT

6 okresowe dla stanowisk robotniczych osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych

90,00 zł

zw. z VAT

7 okresowe dla stanowisk inżynieryjno-technicznych projektanci, konstruktorzy, technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni

180,00 zł

zw. z VAT

8 okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące zadania tej służby

550,00 zł

zw. z VAT

SZKOLENIA INNE
1 metodyka prowadzenia szkoleń wstępnych BHP, w tym instruktaży stanowiskowych pracodawcy oraz kadra kierownicza odpowiedzialna za przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych na stanowiskach pracy

200,00 zł

+23% VAT

2 szkolenie ze znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej (znajomości instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy

80,00 zł

zw. z VAT

3 szkolenie dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do prowadzenia ewakuacji osoby wyznaczone przez pracodawcę, zgodnie z art. 2091 par. 1 Kodeksu Pracy

100,00 zł zw. z VAT

4 podstawy udzielania pierwszej pomocy wszyscy pracownicy, szczególnie osoby odpowiedzialne za apteczki pierwszej pomocy w zakładach pracy

135,00 zł

+23% VAT

Przy większych zleceniach lub stałej współpracy, podane ceny pozostawiamy do indywidualnych negocjacji. Istnieje możliwość organizacji szkoleń zamkniętych w Ośrodku ADMIR, prosimy o kontakt w sprawie szczegółów organizacyjnych


MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO W SIEDZIBIE KLIENTA– 250,00 ZŁ
PRZY WSPÓŁPRACY NA ZASADZIE NADZORU BHP, SZKOLENIA WSTĘPNE i OKRESOWE BHP WLICZONE W MIESIĘCZNĄ CENĘ OBSŁUGI 

 

Formularze zgłoszeniowe do pobrania::

Szkolenia w formie stacjonarnej

 

 

Szkolenia e-learningowe

 

Formularz kontaktowy

+48 22 846 02 21 biuro@admir.com.pl
przepisz w odwrotnej kolejności: un67