Proponujemy pełny outsourcing w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Usługa ta stanowi kompleksowe rozwiązanie ustawowych obowiązków instytucji. 

W ramach współpracy otrzymujecie Państwo wykonywanie zadań specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej obejmujące w szczególności:

·Wypełnianie obowiązków z zakresu prowadzenia dokumentacji PPOŻ

·Prowadzenie korespondencji w sprawach ochrony PPOŻ z organami Państwowej Straży Pożarnej.

·Pomoc w realizacji wydanych decyzji przez organy nadzoru PSP.

·Reprezentowanie podczas kontroli przeprowadzanych przez Komendę Miejską PSP.

·Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie przepisów PPOŻ.,

·Pełne doradztwo w rozwiązywaniu problemów dotyczących przepisów ochrony PPOŻ

·Okresowe kontrole rozmieszczenia i oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych.

·Dokonywanie przeglądów okresowych podręcznego sprzętu gaśniczego i monitorowanie terminów badań urządzeń gaśniczych w obiektach.

·Sprawdzanie drożności i poprawności oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

·Znakowanie dróg ewakuacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami

·Czuwanie nad aktualnością badań i przeglądów związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów, w szczególności rezystancji instalacji elektroenergetycznych, uziemiania instalacji odgromowej, wydajności i ciśnienia hydrantów ppoż., szczelności instalacji gazowej, zadziałania instalacji oddymiającej i oświetlenia ewakuacyjnego.

·Doradztwo w opracowywaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji PPOŻ.

·Przedstawianie wniosków dotyczących poprawy warunków ochrony PPOŻ. w nadzorowanych obiektach.

 

Oprócz usług abonamentowych, przyjmujemy jednorazowe zlecenia na wykonanie powyższych czynności.

 

Ponadto oferujemy:

- sporządzanie profesjonalnych planów ewakuacyjnych

- opracowanie dokumentacji na potrzeby organizacji imprez masowych

- opracowanie/aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów

- szkolenia ze znajomości instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

- próbne ewakuacje także z zadymieniem obiektów i pokazami gaszenia pożarów w zarodku

- przeglądy i remonty warsztatowe podręcznego sprzętu gaśniczego

Pamiętaj że wybierając ADMIR powierzasz bezpieczeństwo swojej firmy kompetentnemu zespołowi fachowców działającemu w branży od ponad 15 lat!


Koszty wymienionych usług ustalamy indywidualnie, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego, kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia ceny usługi.

Formularz kontaktowy

+48 22 846 02 21 biuro@admir.com.pl
przepisz w odwrotnej kolejności: u8ur