Zlecenie kontroli bezpieczeństwa na danym stanowisku pracy to niezwykle istotna procedura, która leży w obowiązkach pracodawcy. Określenia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia dokonuje się, opierając się na zasadach wyznaczonych przez Główny Inspektorat Pracy. Kto ocenia ryzyko zawodowe oraz jaki jest tego cel?

Ocena Ryzyka Zawodowego

Od tego procesu może zależeć zdrowie przyszłych pracowników. Polega on na dokonaniu analizy zagrożeń, jakie mogą występować w środowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego ma jasny cel: musi zapobiegać ich skutkom.
Jeśli warunki pracy ulegną zmianie, na przykład zostaną zakupione nowe maszyny lub firma poszerzy działalność o inne usługi, zgodnie z zasadami należy dokonać ponownej oceny ryzyka i zapoznać ze zmianą pracowników, których ona dotyczy. Aby określić jego prawdopodobieństwo, trzeba najpierw ocenić niebezpieczeństwa związane z danym zawodem.

Jakie są zagrożenia zawodowe?

W ten sposób nazywamy stan otoczenia (środowiska pracy), mogący narażać na wypadek lub chorobę. Jakie są zagrożenia zawodowe? Szkodliwe czynniki dzielą się na:

- fizyczne – praca na wysokości, śliskie powierzchnie, hałas, niebezpieczne maszyny, ostre i wystające elementy, niska lub wysoka temperatura, pyły, promieniowanie laserowe i UV,
- biologiczne – pasożyty i drobnoustroje,
- chemiczne – prąd elektryczny, pole elektromagnetyczne, substancje mutagenne oraz mające właściwości palne,
- psychofizyczne – obciążenie statyczne lub dynamiczne oraz psychiczne.

Zasady przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego

Państwowa Inspekcja Pracy wyróżnia 5 metod, którymi warto się posłużyć w trakcie analizy. Należą do nich między innymi Wstępna Analiza Zagrożeń, Wskaźnik Ryzyka i Analiza Bezpieczeństwa Pracy.
Zasady przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego obejmują dwa etapy. W tym celu najpierw wykonuje się czynności, takie jak:

- zebranie informacji o pracownikach i maszynach, a także poznanie przepisów i norm dotyczących danych stanowisk, niezbędnych do prawidłowej oceny,
- identyfikacja zagrożeń występujących na każdym ze stanowisk pracy występujących w zakładzie.
- oszacowanie ryzyka związanego z niebezpieczeństwami rozpoznanymi w poprzednim punkcie.

Celem drugiego etapu jest wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego i składa się z następujących kroków:

- ustalenia działań, które wyeliminują lub ograniczą jego stopień,
- dokumentacji uzyskanych wyników.

Kto ocenia ryzyko zawodowe

Polska Norma 18002:2011 wskazuje, że osoba bądź zespół tego dokonujący muszą znać zasady umożliwiające trafną analizę zagrożeń, jakie występują na danym stanowisku, oraz umiejętność oceny ich skutków. Dokonywać tego celu mogą: pracodawca, lekarz medycyny pracy, pracownik służby BHP, kierownik, przedstawiciel pracowników, na przykład inspektor pracy.

 

Formularz kontaktowy

+48 22 846 02 21 biuro@admir.com.pl
przepisz w odwrotnej kolejności: 7c3h