Profesjonalne szkolenia okresowe BHP w formule e-learning !

 

W ofercie ADMIR® oprócz klasycznych szkoleń stacjonarnych, znajdziecie Państwo kursy przygotowane w nowoczesnej formie e-learningu.

szkolenia okresowe z zakresu BHP są w pełni zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Najpopularniejsze kursy przygotowaliśmy także w angielskiej wersji językowej.

Uczestnicy samodzielnie, zgodnie z własnymi możliwościami regulują czas trwania szkolenia. W każdej chwili mogą przerwać, by w innym terminie powrócić do kursu, platforma otworzy okno, na którym zakończyli naukę.

 

Obecnie dostępne szkolenia okresowe w wersji on-line:

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno biurowych
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno biurowych (wersja angielska)

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (wersja angielska)
Szkolenie okresowe BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej

 

Szkolenia BHP dostępne na platformie zawierają:

ponad 190 multimedialnych slajdów z komentarzem lektora, pogrupowane w modułach tematycznych

quizy po każdym module,

leksykon (zawierający ponad 140 pojęć),

test końcowy (15 pytań).

W szkoleniu dodatkowo zamieściliśmy w formie plików PDF ponad dwadzieścia rozporządzeń oraz innych materiałów merytorycznych dotyczących realizowanego programu.

 

Inne szkolenia dostępne w wersji on-line:

 

podstawy udzielania pierwszej pomocy

szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy adresowane dla wszystkich zainteresowanych, szczególnie polecane dla osób odpowiedzialnych za apteczki pierwszej pomocy oraz zapewnienie systemu udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy.

 

szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej

szkolenie przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych, w trakcie którego uczestnicy zapoznawani są ogólnymi przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz prawidłowego reagowania w stanach zagrożenia.

 

 

Zaloguj się do platformy

 

 

Do pobrania

 

 instrukcja     regulamin   Formularz zgłoszeniowy

Formularz kontaktowy

+48 22 846 02 21 biuro@admir.com.pl
przepisz w odwrotnej kolejności: 7w6c