Podczas zatrudnienia pracodawca ma obowiązek skierowania swoich podwładnych na kurs celem przypomnienia wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w pracy. Kto i kiedy może prowadzić szkolenie okresowe BHP dla pracowników? Co ile muszą je powtarzać osoby na stanowiskach administracyjno-biurowych?

Czym są szkolenia okresowe BHP i po co się je przeprowadza?

Najprościej mówiąc: jest to dalsze kształcenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest ono obowiązkowe, gdyż ryzyka zawodowe i przepisy prawne nieustannie ewoluują. Kursy okresowe mają aktualizować tę wiedzę.

Aby ukończyć przysposobienie, trzeba zdać egzamin przed powołaną przez organizatora komisją. Pracownicy administracyjno-biurowi mogą odbyć je w formie wykładu, seminarium lub kursu online.

Kto może prowadzić szkolenia okresowe BHP?

Odpowiedź na to pytanie nie jest proste. Podobnie jak ogólne szkolenie okresowe BHP mogą prowadzić różne osoby, o ile mają odpowiednio duże doświadczenie i dobrze znają specyfikę pracy w danej firmie. Mogą to być pracownicy służb lub osoby pracujące w zakładzie na wyższym szczeblu. W określonych przypadkach instruktaż może odbyć się samodzielnie, za pomocą platformy e-learningowej.

Przebieg szkolenia określa pracodawca lub działająca w jego imieniu jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową. Zatrudniający mogą dodatkowo wykonać kurs dla osób kierujących pracownikami, aby samodzielnie prowadzić instruktaże dla podwładnych.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Kurs może mieć formę seminarium albo samokształcenia kierowanego. Odbywa się na podstawie programu szczegółowo opracowanego przez organizatora.

Instruktaż BHP dla pracowników administracyjno-biurowych powinien przebiegać przy zastosowaniu odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak filmy instruktażowe, tablice, ekrany lub rzutniki do wyświetlania informacji. Uczestnicy samodzielnego kursu otrzymają materiały potrzebne do przyswojenia nowych umiejętności - prezentacje i zestawy pytań kontrolnych.

Kiedy przeprowadzić szkolenie okresowe BHP po raz pierwszy?

Przysposobieniu podlegają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wiesz już, kto może przeprowadzić szkolenie okresowe BHP, ale kiedy należy je odbyć? Termin będzie się różnić w zależności od zajmowanego stanowiska.

Zgodnie z Kodeksem pracy pierwszy tego typu kurs dla pracowników administracyjno-biurowych należy odbyć do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Przełożeni mają na to mniej czasu - 6 miesięcy.

Szkolenie okresowe BHP – co ile trzeba je ponawiać?

Obowiązek odbycia kursu to kwestia indywidualna i zależy od pełnionego stanowiska.

 

  • Wykonawcy zawodów o wysokim stopniu ryzyka, którzy wykonują szczególnie niebezpieczne prace, muszą odnawiać je co roku.
  • Dla osób na stanowiskach roboczych ważność przysposobienia wynosi 3 lata
  • Kierownicy, brygadziści i majstrowie powinni odbywać je co 5 lat. Podobnie jest w przypadku inżynierów i technologów.
  • Najdłużej ważne są szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, bo aż 6 lat.

 

Kiedy nie trzeba przeprowadzić szkolenia okresowego BHP? Zwolnienie z instruktażu jest możliwe, jeżeli dana osoba ma ważne zaświadczenie o odbyciu wymaganego kursu u innego pracodawcy lub gdy wykonała go wcześniej dla innego stanowiska, a program obejmował wiedzę wymaganą na aktualnym.

 

Formularz kontaktowy

+48 22 846 02 21 biuro@admir.com.pl
przepisz w odwrotnej kolejności: 9c7k