Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zaznajomienie podwładnych z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w jego zakładzie. Wobec tego nowo zatrudniony pracownik musi odbyć instruktaż stanowiskowy. Zaliczony program szkolenia wstępnego BHP potwierdza wypełniona karta. Kto może je prowadzić i ile czasu jest ważne?

Jak wygląda program szkolenia wstępnego BHP?

Każdy nowo zatrudniony pracownik musi poznać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zanim zacznie wykonywać swoje obowiązki. Odbywa się to w formie kursu, którego zakres określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku.

Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Pierwszy trwa 3 godziny lekcyjne, czyli 135 minut. Drugi kurs, w zależności od stanowiska, może trwać od 90 do 360 minut. Może je prowadzić przełożony, który ma ważne przysposobienie okresowe.

Czym jest instruktaż stanowiskowy i jaki jest jego przebieg?

Nowy pracownik musi przyswoić zasady zawarte w Kodeksie pracy i te charakterystyczne dla danej firmy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku instruktaż stanowiskowy jest jednym z dwóch elementów programu szkolenia wstępnego BHP i realizuje się go w miejscu pracy. Przysposobienie składa się z kilku etapów:

 

  • rozmowy z przełożonym,
  • pokazu i objaśnienia
  • próby praktycznej
  • samodzielnej pracy pod nadzorem instruktora

 

Instruktaż stanowiskowy jest bardziej indywidualny: ma na celu zapoznanie pracowników z niebezpiecznymi czynnikami występującymi na ich stanowiskach oraz poziomem ryzyka zawodowego. Uczy też środków ochrony niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Co ważne, ze szkolenia mogą być zwolnione osoby, które bezpośrednio przed zatrudnieniem zajmowały to samo stanowisko.

Kto może prowadzić szkolenie wstępne BHP?

Do uczenia innych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wymagane są uprawnienia. Osoba za to odpowiedzialna musi również wypełnić ich karty potwierdzające uczestnictwo w kursie. A zatem kto może prowadzić szkolenie wstępne BHP według programu?

Kursem wstępnym zajmuje się przedstawiciel służby BHP, ekspert zewnętrzny, pracodawca lub pracownik przez niego wyznaczony. Natomiast instruktaż stanowiskowy prowadzi pracodawca, bezpośredni przełożony pracownika lub osoba, która rozumie specyfikę danego stanowiska.

Jak wypełnić karty szkolenia wstępnego BHP?

Instruktor wykłada teorię. Następnie osoba odpowiedzialna za instruktaż stanowiskowy wypełnia puste pola karty zgodnie z programem szkolenia wstępnego BHP. Aby było ważne, pracownik składa na niej podpis wraz z datą, które potwierdzą udział w przysposobieniu. Karty są przechowywane w aktach osobowych pracowników.

Szkolenie wstępne BHP - ile ważne będzie?

Po odbyciu kursu pracownik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu. Czy wystarczy tylko raz przejść szkolenie wstępne BHP i ile czasu jest ważne? Karta obowiązuje tylko przez pewien czas, dlatego należy je regularnie ponawiać. Instruktaż i karta są ważne przez rok dla pracowników szeregowych, a dla kierowników 6 miesięcy.

 

 

Formularz kontaktowy

+48 22 846 02 21 biuro@admir.com.pl
przepisz w odwrotnej kolejności: 396g