Według ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171 z 27.09.2006, poz. 1225) oraz Rozporządzenia 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, System HACCP obowiązkowy dla wszystkich podmiotów gospodarczych związanych z produkcją i obrotem żywnością.

 

 

 

Czym jest HACCP

 


 

Z definicji Codex Alimentarius HACCP to system identyfikujący, oceniający i kontrolujący zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności.

System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów Kontroli - to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcyjnego i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.

Z systemem HACCP ściśle wiążą się pojęcia dobrych praktyk produkcyjnych i dobrych praktyk sanitarnych, których opracowanie wdrożenie i prawidłowa dokumentacja stanowią bazę do budowania systemu

GMP - dobra praktyka produkcyjna - działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem.

 

GHP - dobra praktyka higieniczna - działania które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

 HACCP w ofercie ADMIR

 


 

Proponujemy wszechstronną pomoc w dostosowaniu dokumentacji oraz organizacji przedsiębiorstwa do nowych wymogów prawnych.

Zajmujemy się opracowaniem zakładowych kodeksów dobrych praktyk (GMP i GHP) - tworzymy dokumentację, opracowujemy procedury, poradniki, instrukcje, dokumenty związane, szkolimy pracowników oraz audytujemy istniejące systemy.

Zapewniamy budowę systemu HACCP zgodnie z wytycznymi Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius), w oparciu o 7 zasad, czyli:


Przeprowadzenie analizy zagrożeń
Ustalenie krytycznych punktów kontrolnych
Ustalenie limitów krytycznych dla każdego z punktów kontrolnych
Ustalenie procedur monitorowania krytycznych punktów kontrolnych
Ustalenie działań korygujących
Ustalenie procedur weryfikacji systemu
Ustalenie dokumentacji

 

Specjaliści ADMIR opracowują harmonogram wdrażania i Księgę HACCP, procedury, instrukcje, przeprowadzimy szkolenia dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu oraz szkolimy pracowników z zakresu stosowania GMP/GHP.

Ceny usługi ustalamy indywidualnie, po zapoznaniu się ze specyfiką przedsiębiorstwa.

Koszt zależy od wielkości przedsiębiorstwa, ilości zatrudnionych osób, stopnia złożoności procesu technologicznego, ilości wytwarzanych produktów o podobnych cechach.

 

 

Formularz kontaktowy

+48 22 846 02 21 biuro@admir.com.pl
przepisz w odwrotnej kolejności: axoc