Obowiązek Informacyjny RODO

W związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym, w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym jest ADMIR s.c. z siedzibą w Warszawie (02-210), Al. Krakowska 264, tel.: (22) 846 02 21, adres e-mail: biuro@admir.com.pl
2. Celem przetwarzania danych kandytatów na pracowników jest prowadzony proces rektutacyjny.Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest art. 22 Kodeksu Pracy.
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
4. Dane kandydatów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od momentu przesłania przez kandydatów.

 

Aby móc wykorzystać Państwa dane w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez firmę ADMIR s.c.

 

 

Ze względu na dynamiczny rozwój poszukujemy osób pragnących do dołączenia do naszego zespołu

 
1. .Telemarketer

elastyczny czas pracy - praca w niepełnym wymiarze

umowa zlecenie

 

zadania:

- pozyskiwanie nowych Klientów w obszarze B2B

- utrzymanie kontaktu z obecnymi Klientami

- praca także dla studentów/emerytów/50+

 

kwalifikacje:

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów

- podstawowa umiejętność obsługi komputera

- nie wymagamy doświadczenia

 

CV prosimy wysyłać na adres mailowy biuro1@admir.com.pl

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzul:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

oraz Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez firmę ADMIR s.c.

 

Zastrzegamy odpowiedź na wybrane oferty.

 

2.  Inspektor/Specjalista ds. BHP/PPOŻ

umowa zlecenie/umowa o pracę

 

podstawowe zadania:

- sporządzanie dokumentacji wypadków

- wykonywanie przeglądów stanu BHP/PPOŻ

- prowadzenie szkoleń

- ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego

oraz inne zadania wynikające z Rozporządzenia w sprawie służby BHP  wg potrzeb.

 

kwalifikacje/oczekiwania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe

- ukończony kurs pedagogiczny dla wykładowców

- gotowość do wyjazdów

- praktyczna umiejętność obsługi komputera oraz pakietów biurowych

- umiejętność pracy w zespole

 

CV prosimy wysyłać na adres mailowy biuro1@admir.com.pl

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzul:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

oraz Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez firmę ADMIR s.c.

Zastrzegamy odpowiedź na wybrane oferty.

Formularz kontaktowy

+48 22 846 02 21 biuro@admir.com.pl
przepisz w odwrotnej kolejności: 9cah