Firma BHP Warszawa

Każda osoba rozpoczynająca pracę w Polsce musi wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu. Jednak pracownik, który przeprowadza kursy bhp w Warszawie czy innym mieście, musi mieć stosowne kwalifikacje. Oprócz rzetelnej wiedzy powinien dysponować także umiejętnościami takimi jak przemawianie publiczne, po to, by umieć zaciekawić słuchaczy przekazywanymi informacjami.

Jakie kwalifikacje musi mieć osoba szkoląca?

Ukończenie studiów o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy czy posiadanie tytułu technika BHP są wystarczającymi podstawami, żeby świadczyć usługi bhp. W zależności od posiadanego doświadczenia osoba może się tytułować inspektorem, specjalistą czy głównym specjalistą. Wymogi te są dokładnie określone i można je znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Czy pracodawca musi zatrudniać specjalistę BHP?

Jeśli liczba pracowników w danym zakładzie nie przekracza stu, pracodawca nie ma obowiązku powoływać jednostki BHP i może współpracować z zewnętrzną firmą na zasadzie outsourcingu. W sytuacji, jeśli pracodawca zatrudnia od stu do sześciuset osób, wymagane jest, aby stworzyć jednoosobowy lub wieloosobowy dział. Osoba lub osoby w nim zatrudnione muszą pracować w co najmniej niepełnym wymiarze etatu. W przypadku liczby pracowników wynoszącej od sześciuset pracodawca ma obowiązek zatrudnić jednego wykwalifikowanego specjalistę BHP w wymiarze pełnego etatu. Ustawa określa, że na każde sześćset pracowników musi przypadać przynajmniej jedna wykwalifikowana osoba zajmująca się bezpieczeństwem.

Jakie funkcje spełniają pracownicy BHP?

Oprócz przeprowadzania szkoleń, osoby zatrudnione w firmach na stanowiskach specjalistów ds. BHP są odpowiedzialne m.in. za przeprowadzanie kontroli. W ich trakcie sprawdza się bezpieczeństwo warunków pracy oraz to, czy osoby zatrudnione przestrzegają przepisów i norm bezpieczeństwa. Jeśli zauważy jakieś nieprawidłowości w zachowaniu osób zatrudnionych, ma obowiązek zwrócić im uwagę. Do powinności specjalistów należy także informowanie pracodawcy o ewentualnych zagrożeniach oraz dostępnych możliwościach do ich usunięcia.

Nasza firma bhp działająca w Warszawie zatrudnia doświadczonych specjalistów ds. BHP, którzy pomagają pracodawcom działającym we wszystkich branżach w zapewnieniu warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Dzięki ich pracy osoby funkcjonujące na co dzień w tym miejscu będą miały zapewnione dobre warunki. Oprócz realizacji szkoleń wspomnianych w artykule przeprowadzamy także audyty, przeprowadzamy postępowania powypadkowe oraz zajmujemy się kompleksowym sporządzaniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa.

❮ Dlaczego szkolenia bhp są istotne?

Formularz kontaktowy

+48 22 846 02 21 biuro@admir.com.pl
przepisz w odwrotnej kolejności: 54ij