Szkolenia BHP

Nie bez powodu obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa są obowiązkowe dla nowozatrudnionych pracowników, a także studentów oraz uczniów szkół zawodowych odbywających praktyki. Konieczność ta jest podyktowana przez prawo, które w art. 211 pkt. 1 ustawy z 26.06.1974r. Kodeksu Pracy nakłada taki obowiązek. Uczestnicząc w szkoleniu wstępnym, warto skupić się na przekazywanych treściach, bo mogą one w przyszłości uratować nasze życie, zdrowie czy mienie.

Na czym polega szkolenie wstępne bhp?

Wstępne szkolenie odbywa się przed pierwszym dniem w pracy. Jego głównym celem jest to, aby po skończeniu kursu pracownik miał niezbędną wiedzę oraz umiejętności służące bezpieczeństwu i higienie pracy. Co ważne, pracownik ma obowiązek stawić się na takim szkoleniu. Jeśli nie weźmie w nim udziału, jest to traktowane jako niestawiennictwo do pracy, za co może grozić kara nagany lub grzywny. Istotne dla pracownika jest także to, że kurs odbywa się na koszt pracodawcy i w godzinach pracy.

Ile trwa szkolenie?

Długość szkolenia bhp jest uzależniona od stanowiska, jakie zajmuje pracownik czy praktykant. Jest on podzielony na dwie części: instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Dla osoby wykonującej pracę administracyjno-biurową lub zajmującą stanowisko robotnicze, udział w takim szkoleniu potrwa około jednego dnia. Większą ilość czasu muszą zarezerwować osoby zatrudnione w zawodach technicznych oraz inżynierowie, szkolenie przeznaczone dla tej grupy kursantów trwa dwa dni. Tyle samo czasu na odbycie kursu muszą poświęcić także pracodawcy oraz osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych. Pracownicy BHP mają również obowiązek wziąć udział w szkoleniu, które trwa 32 godziny, 16 z nich to część szkoleniowa, druga połowa obejmuje samokształcenie się.

Dlaczego warto wziąć w nim udział?

Dzięki uczestnictwu w kursie nabędzie się umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia. Odbycie kursu może uczulić na różnorodne zagrożenia związane z pracą w danym zawodzie. Ponadto, w trakcie każdego szkolenia, dwie godziny poświęca się zagadnieniom związanym z udzielaniem pierwszej pomocy, które pozwolą na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu ratowania ludzkiego życia.

Specjalizacją naszej firmy szkolenia bhp w Warszawie tanio. Przeprowadzimy je w sposób interesujący dla słuchaczy, z użyciem materiałów szkoleniowych pozwalających na skuteczne utrwalenie przekazywanej wiedzy takie jak filmy instruktażowe, plansze oraz prezentacje multimedialne. Do tej pory współpracowaliśmy z wieloma warszawskimi firmami czy instytucjami publicznymi, których pracownicy wzięli udział w szkoleniach zwiększających umiejętności na temat bezpieczeństwa w pracy.

❮ Szkolenia wstępne i okresowe - dlaczego są tak istotne? | Specjaliści BHP w zakładzie pracy ❯

Formularz kontaktowy

+48 22 846 02 21 biuro@admir.com.pl
przepisz w odwrotnej kolejności: un9z