Firma BHP Warszawa

Fakt, że przeprowadzanie przez pracodawcę szkoleń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest obowiązkowe, nie podlega żadnej dyskusji. Normują to różnego rodzaju przepisy prawne. Kursy dla pracowników każdego szczebla możemy podzielić na dwie grupy - wstępne i okresowe. Czym się od siebie różnią i kiedy osoba zatrudniona powinna do nich przystąpić? 

Szkolenia wstępne BHP

Na samym początku warto zauważyć, że szkolenie wstępne BHP musi przejść każdy pracownik przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności. Obowiązek ten nie ma żadnych ustępstw, a więc dotyczy każdego, kto został zatrudniony, niezależnie od stanowiska czy zakresu obowiązków. Tego rodzaju kursy BHP dzielą się na dwie podstawowe części. Pierwszą stanowi szkolenie wstępne, które inaczej nazywa się ogólnym. Jest to panel najczęściej tylko teoretyczny, podczas którego przedstawia się całościowo zasady bezpieczeństwa obowiązujące w zakładzie. Oprócz tego szkoleniowiec opowiada o pierwszej pomocy, o wypadkach, które mogą się wydarzyć, zasadach postępowania podczas pożaru lub ewakuacji. Następnym krokiem jest szkolenie stanowiskowe. Instruktaż ten ma na celu przedstawienie nowej osobie miejsca pracy oraz udzielenie wszelkich informacji, które mogą być przydatne podczas realizacji zadań. Tego typu szkolenia BHP są niezwykle istotne, ponieważ w zależności od stanowiska pracy różnią się także zagrożenia - wynika to przede wszystkim z zastosowania innych maszyn i narzędzi oraz realizacji innych czynności. Dlatego ich jasne przedstawienie może wpłynąć na świadomość pracownika i zminimalizować ryzyko wypadku. 

Szkolenia okresowe dla pracowników 

Pomimo że instruktaż wstępny jest wykonywany bardzo rzeczowo i konkretnie, po jakimś czasie trzeba go odnowić. Szkolenia okresowe najczęściej przeprowadzają firmy zewnętrzne oferujące szeroko rozumiane usługi BHP. Częstotliwość takich wykładów jest uzależniona od tego, jak niebezpieczne jest zajmowane przez pracownika stanowisko. Im więcej zagrożeń i czynników szkodliwych, tym częściej powinno się ono odbywać. Głównym celem tego typu wykładów jest przypomnienie osobom zatrudnionym na co powinny zwracać szczególną uwagę podczas realizacji swoich obowiązków. Oprócz tego firma BHP zwykle przedstawia także nowoczesne rozwiązania pewnych problemów oraz informuje o zmianach w przepisach dotyczących bezpieczeństwa. Dlaczego tak istotne jest terminowe przeprowadzanie szkoleń okresowych z tego zakresu? Przede wszystkim dlatego, że najczęstszą przyczyną wypadków w pracy jest czynnik ludzki. Z czasem przyzwyczajamy się to danych czynności i stajemy się nieuważni, co niestety w wielu przypadkach może okazywać się zgubne. Regularne przeprowadzanie szkoleń w znaczny sposób ogranicza wpływ tego czynnika i podnosi bezpieczeństwo. 

Przeprowadzanie kursów dla pracowników jest obowiązkowe, jednak często w prosty sposób można zminimalizować koszty tego przedsięwzięcia. Jeżeli chcemy zorganizować szkolenia BHP tanio warto zorganizować spotkanie w taki sposób, aby wzięło w nim udział kilkoro pracowników jednocześnie. Dzięki temu zmniejszą się koszty związane np. z dojazdem instruktora do danego zakładu.

❮ Szkolenie wstępne BHP – czym są i dla kogo? | Dlaczego szkolenia bhp są istotne? ❯

Formularz kontaktowy

+48 22 846 02 21 biuro@admir.com.pl
przepisz w odwrotnej kolejności: of5k